Lični trener

Usluge


Vođeni trening


By Aleksandar Veljović


Treniranje u grupi od 3-4 vežbača


Mala grupa vežbača omogućava Vam da imate i do 3 prijatelja sa kojima zajedno trenirate i da uštedite novac koji biste dali na individualni trenig. Sa malom grupom možete raditi na uspostavljanju treniga koji je efikasan za svakoga u grupi. Tu se podrazumeva rad uz stručan nadzor trenera gde je svakom vežbaču omogućena demonstracija vežbi i korekcija u toku rada. Svaki polaznik, u dogovoru sa trenerom, utvrđuje cilj treninga na osnovu koga se izrađuje detaljan plan i program vežbi. Dakle, vežbate zajedno, ali svako ima svoj individualni program po kom radi na treningu.